Notice: session_start(): A session had already been started - ignoring in /home/hibeweb/public_html/_class/baglan.php on line 3
Ankaraka 2021 yılı proje teklif çağrısı - kırsal kalkınma mali destek programı
Telefon
WhatsApp
Yükleniyoru Devre Dışı Bırak

Ankaraka 2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı - Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Ankaraka 2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı - Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı - Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
 

Ankara Kalkınma Ajansı, 2021 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile toplam 30 milyon TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir. 

Referans: TR51/21/KIRSAL/KIRSAL_KA/KIRSALKOOP

2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuru sahipleri KAYS üzerinden başvuru yapacakları program referans numarasını seçerken:

Birinci Bileşene başvuracak uygun başvuru sahipleri;

-İşletme olmaları durumunda KAYS üzerinde yer alan TR51/21/KIRSAL_KA referans numaralı programı;

-İşletme haricindeki diğer başvuru sahiplerinin ise (Mahalli İdareler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Kooperatifler (2. Bileşen kapsamına girmeyen Kooperatifler), Birlikler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) TR51/21/KIRSAL referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.

İkinci Bileşene başvuracak uygun başvuru sahipleri;

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri ile ortaklarının en az yüzde 90’ı kadın olan diğer kooperatifler ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri KAYS üzerinden TR51/21/KIRSALKOOP referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.

 

Programın Genel Amacı

Ankara kırsalında yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulması.

Birinci Bileşenin Özel Amacı

TR51 Ankara Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için; teknolojik bileşenlerin kırsal üretime entegre edilmesi, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yenilikçi gelir ve üretim modellerinin oluşturulması, kırsal altyapıların geliştirilmesi.

İkinci Bileşenin Özel Amacı

Kadın kooperatiflerinin ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yenilikçi üretim, pazarlama ve markalaşma stratejileriyle kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve gelirlerinin artırılması sonucunda kooperatiflerin daha güçlü, sosyal fayda üreten ve sürdürülebilir yapılara dönüştürülmesi.

Öncelikler

 1. Teknolojik bileşenlerin kırsal üretime entegre edilmesi
 2. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi
 3. Yenilikçi gelir ve üretim modellerinin oluşturulması
 4. Kırsal altyapıların geliştirilmesi

Birinci Bileşen İçin Uygun Başvuru Sahipleri

 • Mahalli İdareler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • İşletmeler
 • Üniversiteler
 • Kooperatifler, Birlikler (2. Bileşen kapsamına girmeyen Kooperatifler)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

İkinci Bileşen İçin Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri ile ortaklarının en az yüzde 90’ı kadın olan diğer kooperatifler
 • Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

Programın Toplam Bütçesi: 30.000.000,00 TL

 

Birinci Bileşen

İkinci Bileşen

Programın Bütçesi

23.000.000,00 TL

7.000.000,00 TL

Proje Asgari Destek Tutarı

250.000,00 TL

75.000,00 TL

Proje Azami Destek Tutarı

2.000.000,00 TL

1.000.000,00 TL

Ajans Destek Oranı

 

Her İki Bileşen İçin

İşletmeler

Diğer Başvuru Sahipleri

Asgari Destek Yüzdesi

%25

%25

Azami Destek Yüzdesi

%50

%90

Süre

En az 6 ay
En fazla 15 ay

Başvuru

Program İlan Tarihi: 27/09/2021

İnternet Üzerinden (KAYS) İlk Başvuru Tarihi: 09/10/2021

İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 10/12/2021 Saati:23.59

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 17/12/2021 Saati: 17:00

Teknik Yardım Masası

Başvuru sahipleri teknik yardım için https://forms.gle/6UQvBqKxqFNt3diEA bağlantısı üzerinden teknik yardım masasından görüşme talebinde bulunabilirler.

Bilgilendirme Toplantı Kaydı Link:

http://kutuphane.ankaraka.org.tr/kategori/videolar/35

 

2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi , Ekleri  ve sunumu aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

 

Gerekli Dökümanlar için 

                                                                                                  

 

2021 Ankaraka Mali destek programı Kırsal Mali Destek Programı 2021 Sunum Ek-E2 Yetkilendirme STK Kooperatifler birlikleri
Ek-E3 Yetkilendirme TGB işletmeleri Ek E4 Başvuru Sahibi Ortak iştirakçi Beyannamesi
Ek E5 Bileşen Koop Ortak Sayısı ve İstihdan Taahhütnamesi

 

https://www.hibe.web.tr/tema/genel/uploads/dokuman/dosya/ANKARAKA_2021_K%C4%B1rsal_Mali_Destek_Program%C4%B1_Rehberi_27.09.2021.pdf

https://www.hibe.web.tr/tema/genel/uploads/dokuman/dosya/KIRSAL-MDP-2021-Bilgilendirme-Sunum.pdf

https://www.hibe.web.tr/tema/genel/uploads/dokuman/dosya/EK_E2-Yetkilendirme-STK_Kooperatifler_Birlik.docx

https://www.hibe.web.tr/tema/genel/uploads/dokuman/dosya/EK_E3-Yetkilendirme-TGB_%C4%B0%C5%9Fletmeler.docx

https://www.hibe.web.tr/tema/genel/uploads/dokuman/dosya/EK_E4-Basvuru_Sahibi_Ortak_%C4%B0stirakci_Beyannameleri.doc

https://www.hibe.web.tr/tema/genel/uploads/dokuman/dosya/EK_E5-Bile%C5%9Fen2-Koop-Ortak-Say%C4%B1s%C4%B1-veya-%C4%B0stihdam-Taahhutnamesi.docx

Paylaş:

Etiketler: 2021 Kırsal Kalkınma, Ankaraka, Ankara Kalkınma Ajansı, 2021 son çağrı, Mali Destek Programı, Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı